Trong 6 tháng đầu năm, khách du lịch đến Thừa Thiên Huế ước đạt 1.580. dịch - Trong 6 tháng đầu năm, khách du lịch đến Thừa Thiên Huế ước đạt 1.580. Tiếng Anh làm thế nào để nói

Trong 6 tháng đầu năm, khách du lịc

Trong 6 tháng đầu năm, khách du lịch đến Thừa Thiên Huế ước đạt 1.580.000 lượt, tăng 1% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 572.000 lượt. Khách lưu trú đón được 975.000 lượt, đạt 99,6% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 412.000 lượt, bằng số lượt khách đón năm 2014.

hinh anh du khach den tham quan kinh do hue

Ngành đã đón và phục vụ trên 23 nghìn lượt khách du lịch tàu biển, chủ yếu là khách đến từ các nước: Hồng Kông, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Mỹ, Canada, Úc. Doanh thu du lịch ước đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu quốc tế chiếm gần 62%. Doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt gần 3.500 tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm, ngành du lịch tiếp tục triển khai chương trình trọng điểm phát triển du lịch 2015, gói kích cầu du lịch 2015; triển khai các hoạt động liên kết vùng; khai thác và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước, như: Thanh Hóa, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Nhật Bản.../.

Theo:dulichvn.org.vn
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Anh) 1:
In the first 6 months of the year, guests travel to Hue estimated 1,580,000 weekly, up 1% from the same period; in which international visitors reached 572,000 weekly. Guests of the pickup was 99.6%, achieving turn 975,000 compared with same period in 2014; of which international tourists estimated 412,000 weekly, by passenger pick in 2014.Xin you du business tours welcome hueThe industry has welcomed and served over 23 thousand tourists, mainly ship arrivals from countries: Hong Kong, Italy, Spain, uk, USA, Canada, Australia. Tourism revenue estimated to reach 1,400 billion, an increase of 2% over the same period; in particular, international sales accounted for nearly 62%. Revenue from tourism society estimated to reach nearly 3,500 billion.In the last months of the year, the travel industry continues to implement key development programs in travel tourism stimulus package, 2015 2015; deploy the link activities; exploit and enhance the quality of the tourism product; enhancing promotion, promote tourism in and outside the country, such as: Thanh Hoa, Hanoi, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Quang Ninh, Japan ... /.By: dulichvn.org.vn
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Anh) 2:
In the first 6 months of the year, tourists to Hue estimated at 1.58 million respectively, an increase of 1% over the same period; including international visitors reached 572,000 arrivals. Guests staying to reach 975,000 arrivals, 99.6% from the same period in 2014; including international tourists was estimated at 412,000 respectively, by 2014. The number of visitors welcomed his hinh tourists to visit the capital by hue and catering industry has welcomed over 23 thousand visitors ships, mainly guest from other countries: Hong Kong, Italy, Spain, UK, USA, Canada, Australia. Tourism revenue is estimated at 1.400 billion, up 2% over the same period; of which international sales accounted for nearly 62%. Social Revenue from tourism is estimated at nearly 3,500 billion. In the last months, the tourism industry continues to implement key programs for tourism development in 2015, tourism stimulus package in 2015; operational deployment of regional links; exploit and enhance the quality of tourism products; strengthen the promotion, tourism promotion and abroad, such as Thanh Hoa, Can Tho City. Ho Chi Minh City, Quang Ninh, Japan ... /. By: dulichvn.org.vnđang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2019 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: